Persian

برنامه ی صندوق همگانی کمک هزینه ی تبادل فرهنگی و هنریِ صندوق روبرتو چیمتا از ۹ مهر ۱۳۹۷ (۱ اکتبر ۲۰۱۸) با نگاهی به کشورهای فارسی زبان بازگشایی می شود. | حامیان صندوق روبرتو چیمتا


حامیان صندوق روبرتو چیمتا

 

 

 صندوق روبرتو چیمتا به مشارکت مالی با نهادهای متعددی در اروپا و دنیای عرب پرداخته است. ما همچنین با توسعه همکاریهایمان با نهادها و موسسات فرهنگی، اقدام به هماهنگی نشست هایی در جهت درک بهتر گفتگوی بنیافرهنگی و ارایه استراتژیهای تبادل فرهنگی هنری کرده ایم. در پایان، ما با گسترش دادن همکاریهای لجستیک مان در جهت پیاده سازی نهایی برنامه هایمان گام برمیداریم.

 

در این پیوند می توانید لیست حامیان فعلی و سابق ما را مشاهده کنید.

 Persian

برنامه ی صندوق همگانی کمک هزینه ی تبادل فرهنگی و هنریِ صندوق روبرتو چیمتا از ۹ مهر ۱۳۹۷ (۱ اکتبر ۲۰۱۸) با نگاهی به کشورهای فارسی زبان بازگشایی می شود. | حامیان صندوق روبرتو چیمتا


صندوق روبيرتو شيميتا

c/o ONDA
13 bis rue Henri Monnier
75009 Paris - France

Facebook

الأرشيف

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

النشرة